Konst

Skorpionen

Nästa stjärntecken på tur blev skorpionen! Jag märkte när jag hade scannat in den att jag hade glömt att måla mönster i ett fält på benen. Tack Photoshop och klonstämpeln för att jag kunde sno mönster från en annan del av skorpionen och fylla i!
Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply